Príprava, implementácia a kontrola projektov v oblasti vzdelávania so sociálnym aspektom.