Uchádzači o medzinárodný jazykový certifikát ECL si môžu pozrieť termíny skúšok na rok 2022 

Viac informácií o možnosti získania certifikátu ECL si môžete prečítať http://www.klassacademy.sk/na%C5%A1e-slu%C5%BEby/certifik%C3%A1ty

Prihláška nadobúda platnosť po uhradení poplatku (najneskôr v deň deadlinu).

Link na online registráciu: https://exam.eclexam.eu/

Do prihlášky uviesť názov regionálneho skúškového centra: Klass Academy n.o., Jarková 14, 080 01 Prešov

NEVYHNUTNOU SÚČASŤOU PRIHLÁŠKY JE ZASLANIE SCANU O ÚHRADE POPLATKU (najneskôr v deň deadlinu) NA EMAIL: klassacademy@klassacademy.sk
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom: klassacademy@klassacademy.sk alebo na telefónnom čísle: 

+421 908 260 980