Poplatok za skúšku ECL


SUMA: ÚROVEŇ: A2 - 100., eur
B1 - 100., eur
B2 - 120., eur
C1 - 140., eur


Číslo účtu: IBAN: SK17 8330 0000 0028 0192 9468
Poznámka pre prijímateľa: Vaše meno + úroveň