JAZYKY                                                  

anglický - nemecký - francúzsky - španielsky - taliansky - ruský - ukrajinský - slovenský - arabský - japonský  - čínsky

ÚROVNE                                                      

Štyri úrovne, unifikované so Spoločným európskym referenčným rámcom (CEF)  A2, B1, B2, C1

KURZY             

individuálne - skupinové - firemné - detské - kurzy pre seniorov - všeobecné kurzy - špeciálne kurzy - online výučbu - letné kurzy - víkendové kurzy - príprava na pohovor - príprava na skúšky - príprava na maturitu