Členské štáty Európskej únie v roku 1992 po viacročnej odbornej príprave založili medzinárodné konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa podujalo vypracovať jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. V roku 1999 došlo k reorganizácii, v rámci ktorej sa presunul Sekretariát Konzorcia ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) z Londýna do Pécsu. V dôsledku toho tvorbu testov ECL, priebeh skúšok a vydávanie medzinárodných jazykových certifikátov ECL (názov jazykového certifikátu: Certifikát o znalosti moderných jazykov) koordinuje Sekretariát Konzorcia ECL sídliaci na Univerzite v Pécsi (Maďarsko), viac pozri na www.ecl.hu.
 

ECL sa stalo členom EALTA - Európskej asociácie pre testovanie a hodnotenie jazykov. EALTA je profesijné združenie jazykových testerov v Európe. Záujmy EALTA sú nezávislé od akejkoľvek inej organizácie. EALTA bola zriadená za finančnej podpory Európského spoločenstva.
 

Cieľom EALTA je presadzovať pochopenie teoretických princípov testovania a hodnotenia jazykov, skvalitňovať proces testovania a hodnotenia, šíriť a pomáhať zavádzať ho do praxe v rámci celej Európy. www.ealta.eu.org